Loading...

คลายหนาวให้น้อง ปีที่ 3

Activity Image

คลายหนาวให้น้อง ปีที่ 3

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2553 ผู้แทนบริษัท มาซา แลบ จำกัด ได้เดินทางไปมอบ “ผ้าห่มพาราแคพ” เพื่อสนับสนุนกิจกรรม คลายหนาวให้น้อง ปีที่3 ผ่านทางรายการข่าวข้นคนข่าว เพื่อนำไปมอบ ณ.โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

กิจกรรมอื่นๆ

...
ร่วมบริจาคเวชภัณฑ์และสิ่งของเพ...
เพิ่มเติม
...
โครงการตู้ปันสุขเนชั่นปันน้ำใจ
เพิ่มเติม
...
มาซา แลบร่วมสนับสนุนกิจกรรมเขต...
เพิ่มเติม