Loading...

โครงการตู้ปันสุขเนชั่นปันน้ำใจ

Activity Image

โครงการตู้ปันสุขเนชั่นปันน้ำใจ

จากสถานการณ์การระบาด ของไวรัสโคโรน่า2019 หรือ โควิด19 บริษัท มาซา แลบ จำกัดได้เล็งเห็นถึงความลำบากของพี่น้องประชาชน ทางบริษัทฯ จึงจับมือกับช่องเนชั่น เพื่อฝ่าวิกฤตโควิด-19 โดยร่วมมอบชุดถุงยังชีพและเวชภัณฑ์ยา ผ่านเครือเนชั่น และ โครงการตู้ปันสุขเนชั่นปันน้ำใจ เพื่อส่งต่อไปยังประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนต่อไป

กิจกรรมอื่นๆ

...
ร่วมมอบยาและผลิตภัณฑ์ให้มูลนิธ...
เพิ่มเติม
...
โครงการตู้ปันสุขเนชั่นปันน้ำใจ
เพิ่มเติม
...
มาซา แลบร่วมสนับสนุนกิจกรรมเขต...
เพิ่มเติม